Behandling

 

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Diagnose
Akupunktøren foretar først en grundig diagnose. Diagnosen baseres på utspørring om symptomer og den generelle allmenntilstanden. I tillegg brukes puls- og tungediagnostikk. Målet med en slik diagnostisering er å finne årsaken til plagene slik at hver pasient får en individuelt tilpasset behandling. Dette er viktig ettersom de samme sykdommer og symptomer kan ha forskjellige årsaker utfra tradisjonell kinesisk medisin.

Akupunkturpunkter
I akupunkturbehandlingen brukes sterile nåler som stikkes i spesielle punkter - såkalte akupunkturpunkter - som finnes spredt over hele kroppen. Det er viktig at nålene stikkes inn på riktig måte, dvs. at retning og dybde på innstikket er av stor betydning.

Behandlingen
Nålene kan stå urørt under behandlingen, men like vanlig er det at nålene blir manipulert med fingrene, varmet opp eller stimulert elektrisk, avhengig av hvilken effekt akupunktøren ønsker å oppnå. Du bør oppleve en form for nålefølelse når nålene settes, dette kan arte seg som prikking, lettere smerte eller press.
Nålene sitter inne i 20-30 minutter. Nålene er svært tynne, noe som innebærer at behandlingen svært sjeldent er særlig smertefull. Antall nåler som benyttes under en behandling kan variere fra diagnose til diagnose. Antall behandlinger er avhengig av hva slags problem som behandles og plagenes varighet.

Behandlingsmetoder
I tillegg til nåler vil akupunktøren kunne benytte andre behandlingsteknikker, så som kopping, moxa og elektroakupunktur. Akupunktøren vil også gi individuell kostholdsveiledning tilpasset diagnosen. Likeså vil akupunktøren gi råd vedrørende livsstil og mosjon.

Bivrikninger
Utføres akupunkturbehandlingen av en akupunktør med en god utdanning er dette en svært trygg behandlingsform som gir få bivirkninger. Under og etter behandlingen opplever noen pasienter trøtthet, mens andre kan oppleve økt energi og livsglede. Andre følelser kan også dukke opp - og er helt naturlig.  

 

Uansett hva du lurer på under eller etter behandling
- Ikke vent med å ta det opp med akupunktøren din.

 

 

 

Kilde: NAFO | Norsk akupunkturforening

MulciberCraft © 2007

Tyrifjord Akupunktur, Nakkerudgt. 52, 3533 Tyristrand. • Tlf: 32 12 35 80 / 952 37 530 • E-mail: tyrifjord.akupunktur@gmail.com